Operační program Doprava

Operační program Doprava » Prioritní osa 4

Prioritní osa 4

Řídicí orgán OPD již v rámci implementace OPD 2014-2020 neplánuje vyhlášení žádných dalších výzev.

Ukončené výzvy

 
Číslo Název výzvy Datum vyhlášení výzvy Datum zpřístupnění v MS2014+ Datum ukončení příjmu žádostí o podporu
05 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 4.1 OPD 30.11.2015 11.12.2015 30.6.2023