Operační program Doprava

Kontakt

Řídicí orgán OPD - Ministerstvo dopravy, Odbor fondů EU (O430 MD)
Zprostředkující subjekt OPD - Státní fond dopravní infrastruktury
Máte jakýkoli dotaz týkající se Operačního programu Doprava nebo obsahu tohoto webu?
Neváhejte nás prosím kontaktovat: info@opd.cz
Máte pocit, že na tomto webu je technicky něco špatně?
Kontaktujte prosím technického administrátora: volkman@vistera.cz