Operační program Doprava

24.7.2019

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu na podporu překladišť kombinované dopravy z OPD

Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlašuje další výzvu pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu Modernizace a výstavba překladišť kombinované dopravy.
24.7.2019

Aktualizace harmonogramu výzev OPD a změna výzvy č. 57

Řídicí orgán OPD zveřejňuje aktualizovaný harmonogram výzev OPD a změnu výzvy č. 57.
31.5.2019

Ministerstvo dopravy otevírá další výzvu OPD zaměřenou na budování doplňkové sítě dobíjecích stanic

Ministerstvo dopravy podpoří z Operačního programu doprava (OPD) výstavbu běžných dobíjecích stanic pro elektromobily. Za tímto účelem je vyčleněno z evropských prostředků až 146 miliónů Kč v rámci programu podpory infrastruktury pro alternativní paliva.
24.5.2019

Změna výzev v rámci specifického cíle 1.4 OPD

Řídicí orgán OPD zveřejňuje změny alokací u 5 již dříve vyhlášených výzev v rámci specifického cíle 1.4, který je zaměřen na podporu projektů v oblasti infrastruktury městské drážní dopravy. Současně dochází k dílčí změně dokumentace u všech 11 aktuálně vyhlášených výzev v rámci SC 1.4 OPD.
30.4.2019

Ministerstvo dopravy otevírá další výzvu OPD zaměřenou na podporu výstavby plnicích stanic na vodík

Ministerstvo dopravy podpoří z Operačního programu doprava (OPD) výstavbu dalších plnicích stanic na vodík. Za tímto účelem je vyčleněna z evropských prostředků částka 102 milióny Kč v rámci programu podpory infrastruktury pro alternativní paliva.
26.4.2019

Změna výzev č. 54 a č. 64, aktualizace harmonogramu výzev OPD

Řídící orgán OPD zveřejňuje schválené změny dvou již vyhlášených výzev a dále zveřejňuje také aktualizaci harmonogramu výzev OPD. Změny výzev i aktualizace harmonogramu výzev byly projednány a odsouhlaseny Plánovací komisí OPD.
6.2.2019

Aktualizace harmonogramu výzev Operačního programu Doprava

Řídicí orgán OPD zveřejnil aktualizovaný Harmonogram výzev OPD pro roky 2019 a 2020. V rámci nové verze harmonogramu oproti předchozí platné verzi z října 2018 došlo k doplnění tří nových výzev a k upřesnění údajů a termínů u některých již dříve uvedených výzev. 
31.1.2019

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu na podporu pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy z OPD

Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy. Celková disponibilní alokace v rámci této první výzvy u tohoto programu bude 90 milionů Kč.
23.8.2018

Školení pro žadatele na projekty v oblasti multimodální dopravy

Řídicí orgán OPD pořádá ve středu 5. 9. 2018 školení pro žadatele v rámci specifického cíle 1.3 (Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy). Školení bude zaměřeno především na postupy související se správnou aplikací Metodiky hodnocení ekonomické efektivnosti pro projekty v obl...
24.8.2018

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu na podporu překladišť kombinované dopravy z OPD

Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu Modernizace a výstavba překladišť kombinované dopravy. Celková disponibilní alokace v rámci této třetí výzvy u tohoto programu bude 800 milionů Kč...
30.11.2018

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu na podporu interoperability železničních vozidel

Ministerstvo dopravy jako Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlásilo další výzvu pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu „Zajištění interoperability v železniční dopravě“.
22.10.2018

Změna výzvy č. 46 zaměřené na interoperabilitu v železniční dopravě - podprogram 5 - výměna brzdových špalíků u nákladních vozů

K datu 16. 10. 2018 dochází ze strany Řídicího orgánu OPD k dodatečné změně výzvy č. 46, která byla otevřena v období od 14. 12. 2017 do 20. 4. 2018. Jedná se o výzvu v rámci programu veřejné podpory „Zajištění interoperability v železniční dopravě“. Tato výzva byla zaměřena na podporu přestrojován...
15.3.2018

Změna výzvy č. 40 na podporu silniční telematiky ve městech

Řídicí orgán Operačního programu Doprava s účinností od 15.3.2018 mění vyhlášenou výzvu č. 40 „Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu, část: ITS ve městech – projekty v rámci ITI a IPRÚ“. Dochází k doplnění seznamu povinných příloh (nově povinná...
15.12.2017

Ministerstvo dopravy vyhlásilo výzvy na podporu zajištění interoperability v železniční dopravě

Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlásilo prvních šest výzev pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu „Zajištění interoperability v železniční dopravě“. Celková disponibilní alokace v rámci těchto výzev je 1,888 miliardy Kč (přísp...
6.12.2017

Aktualizace harmonogramu výzev Operačního programu Doprava

Dne 1. 12. 2017 byla Monitorovacím výborem Operačního programu Doprava 2014–2020 projednána aktualizace harmonogramu výzev pro předkládání projektů, které jsou Řídicím orgánem OPD plánovány k vyhlášení v následujícím období. Podle aktualizovaného harmonogramu by mělo být ještě do konce ro...
13.11.2017

Ministerstvo dopravy poskytne na podporu infrastruktury pro alternativní paliva 130 milionů korun

Do roku 2021 budou mít řidiči v Česku k dispozici dalších 125 rychlodobíjecích stanic pro elektromobily. Jejich vybudování podpoří ministerstvo dopravy z evropských prostředků. Z Operačního programu Doprava na ně může putovat až 130 milionů korun v rámci podpory infrastruktury p...
31.5.2017

Pravidla pro nakládání s prostředky ESI fondů určenými na komunikační aktivity – Volby 2017

Vzhledem k blížícím se podzimním volbám připomínáme ustanovení Metodického pokynu pro publicitu, kap. 6 Základní pravidla pro nakládání s prostředky ESI fondů v oblasti publicity, bod. 3. Omezování politických vlivů: „…Komunikace ESI fondů není propagací politických stran a primárně ani jejic...
7.9.2016

Seminář pro žadatele o podporu z Operačního programu Doprava 2014-2020

Ve středu 7. září se v budově Ministerstva dopravy konal Seminář pro žadatele o podporu z Operačního programu Doprava 2014-2020 (dále jen „OPD 2014-2020“) – informace k výzvě pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 – Program Modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy....
10.8.2016

Seminář pro potencionální žadatele o podporu z OPD

Seminář pro potencionální žadatele o podporu z OPD na modernizaci a výstavbu překladišť kombinované dopravy V návaznosti na aktuálně vyhlášenou výzvu č. 09 pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu „Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy“ zástupci Říd...
7.8.2018

Aktualizace harmonogramu výzev Operačního programu Doprava

Řídicí orgán OPD zveřejňuje aktualizovaný Harmonogram výzev OPD pro rok 2018. V rámci této nové verze harmonogramu nedošlo oproti předchozí platné verzi z dubna 2018 k žádným zcela zásadním změnám. Ve většině případů se jednalo v zásadě pouze o upřesnění termínů vyhlášení jednotlivých výzev v ...
První  Předchozí         1 stránka ze 1          Další  Poslední