Operační program Doprava

Operační program Doprava » Prioritní osa 1

Prioritní osa 1

Řídicí orgán OPD již v rámci implementace OPD 2014-2020 neplánuje vyhlášení žádných dalších výzev.

   

Ukončené výzvy

 
Číslo Název výzvy Datum vyhlášení výzvy Datum zpřístupnění v MS2014+ Datum ukončení příjmu žádostí o podporu
01 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.1 OPD - Modernizace a výstavba železniční sítě 30.11.2015 11.12.2015 30.6.2023
06 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.1 OPD - Modernizace a výstavba železniční sítě – fázované projekty bez podstatné změny oproti období 2007-2013 29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017
09 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 OPD - Program Modernizace a výstavba překladišť kombinované dopravy 29.7.2016 5.8.2016 21.10.2016, 20:00 hod.
10 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 OPD - Program Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy 28.7.2017 4.8.2017 20.10.2017
14 Výzva č. 14 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě (TSI-TAF a TSI-TAP) 11.12.2017 20.12.2017 7.3.2018
15 Výzva č. 15 - Zajištění interoperability v železniční dopravě - systém měření spotřeby energie 29.1.2020 7.2.2020 15.5.2020
16 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Praha 19.8.2016 26.8.2016 31.12.2017
17 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Plzeň 19.8.2016 26.8.2016 31.12.2017
18 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Brno 19.8.2016 26.8.2016 31.12.2017
19 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Olomouc 19.8.2016 26.8.2016 31.12.2017
20 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Ostravská aglomerace 19.8.2016 26.8.2016 31.12.2017
21 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Ústecko-chomutovská aglomerace 19.8.2016 26.8.2016 31.12.2017
22 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Hradecko-pardubická aglomerace 19.8.2016 26.8.2016 31.12.2017
23 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Zlín 19.8.2016 26.8.2016 31.12.2017
24 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Jihlava 19.8.2016 26.8.2016 31.12.2017
25 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - České Budějovice 19.8.2016 26.8.2016 31.12.2017
26 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Liberecká aglomerace 19.8.2016 26.8.2016 31.12.2017
28 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - železniční kolejová vozidla pro regionální dopravu 30.6.2017 14.7.2017 29.6.2018
31 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.1 OPD - Modernizace a výstavba železniční sítě – fázované projekty s podstatnou změnou oproti období 2007-2013 29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017
34 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy-zvýšení bezpečnosti plavby 18.8.2017 25.8.2017 10.11.2017
43 Výzva č. 43 – Zajištění interoperability v železniční dopravě - vybavování ETCS a GSM-R jednotkami 7.12.2017 20.12.2017 11.5.2018
44 Výzva č. 44 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě (TSI-TAF a TSI-TAP) – SŽDC 13.12.2017 20.12.2017 30.6.2021
45 Výzva č. 45 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – systém měření spotřeby energie 14.12.2017 20.12.2017 3.4.2018
46 Výzva č. 46 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – výměna brzdových špalíků u nákladních vozů 14.12.2017 20.12.2017 20.4.2018
47 Zajištění interoperability v železniční dopravě - systém měření spotřeby energie - SŽDC 14.12.2017 20.12.2017 30.6.2021
48 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - modernizace plavidel vnitozemské vodní dopravy - zvýšení multimodality 18.8.2017 25.8.2017 10.11.2017
49 Výzva č. 49 – Modernizace plavidel vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské plavby 15.8.2018 24.8.2018 17.10.2018
50 Výzva č. 50 – Modernizace plavidel za účelem zvýšení multimodality nákladní přepravy 15.8.2018 24.8.2018 17.10.2018
51 Výzva č. 51 – Pořízení nízko-emisních pohonných a pomocných jednotek 15.8.2018 24.8.2018 16.11.2018
52 Výzva č. 52 – Modernizace plavidel za účelem snižování spotřeby paliva 15.8.2018 24.8.2018 16.11.2021
53 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Praha 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
54 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Plzeň 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
55 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Brno 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
56 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Olomouc 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
57 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Ostravská aglomerace 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
58 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Ústecko-chomutovská aglomerace 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
59 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Hradecko-pardubická aglomerace 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
60 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Zlín 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
61 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Jihlava 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
62 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - České Budějovice 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
63 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Liberecká aglomerace 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
64 Zajištění interoperability v železniční dopravě – Implementace subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob – umožnění provozu na systému 25 kV/50 Hz 30.11.2018 7.12.2018 31.5.2019
66 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 OPD – překladiště kombinované dopravy 24.8.2018 7.9.2018 23.11.2018
73 Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy 31.1.2019 14.2.2019 15.5.2019
74 Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy 27.9.2019 11.10.2019 10.1.2020
75 Zajištění interoperability v železniční dopravě - vybavování ETCS jednotkami 31.10.2019 7.11.2019 29.1.2020
76 Výzva č. 76 – Interoperabilita v železniční dopravě (Podprogram 2 – Implementace subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla – systém měření spotřeby energie) 30.9.2020 9.10.2020 16.1.2021
77 Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy 24.7.2019 7.8.2019 23.10.2019
79 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Mariánské Lázně 28. 8. 2019 11. 9. 2019 31. 3. 2020