Operační program Doprava

12.8.2021
Závěrečná zpráva evaluace specifického cíle 1.1 OPD 2014–2020 a doporučení přípravy OPD 2021–2027 Stáhnout soubor pdf (688 KB)

Vyhodnocení plnění specifického cíle 1.1 Operačního programu Doprava 2014–2020 a doporučení pro přípravu Operačního programu Doprava 2021–2027
Příloha 1 - Shrnutí výsledků pro odbornou veřejnost
Příloha 2 - Vyhodnocení dílčích EO 1.1–1.3
Příloha 3 - Vyhodnocení dílčích EO 2.1–2.3
Příloha 4 - Seznam projektů
Příloha 5 - Infografiky projektů OPD2 s výsledky v SC 1.1
Příloha 6 - Videoprezentace k hodnocení aspektů
Příloha 7 - Infografiky projektů OPD2 s výsledky v SC 1.1 – ve verzi pdf
14.6.2021
Závěrečná zpráva evaluace vybraných projektů OPD ve SC 3.1 Stáhnout soubor pdf (566 KB)

Evaluace výsledků a intervencí specifického cíle 3.1 Operačního programu Doprava 2014-2020
Příloha 1 - Shrnutí výsledků pro odbornou veřejnost
Příloha 2 - Bezpečnost dopravy - analýza nehodovosti
Příloha 3 - Plynulost dopravy - analýza systémem FCD
Příloha 4 - Možnosti pořizování FCD dat a využití v OPD3
Příloha 5 - Infografiky projektů OPD2 s výsledky v SC 3.1
2.3.2021
Metodický dopis č 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce, ver. 2.3 Stáhnout soubor pdf (335 KB)

Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce, verze 2.3 s účinností od 2. března 2021
15.12.2020
Plan_hodnoceni_OPD2014_2020_verze_2020-12.pdf Stáhnout soubor pdf (620 KB)

Plán hodnocení (tzv. evaluační plán) slouží jako osnova pro hodnocení Operačního programu Doprava. Tato verze byla schválena monitorovacím výborem 2. prosince 2020.
25.6.2020
Pravidla pro žadatele a příjemce OPD, ver. 2.3 Stáhnout soubor pdf (12,73 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 2.3 platná od 25. června 2020
Příloha č. 1 - Přílohy k PPŽP ver. 2.3
Příloha č. 2 - Metodický dopis č. 2 k PPŽP
26.5.2020
Etický kodex OPD.pdf Stáhnout soubor pdf (466 KB)

Etický kodex Operačního programu Doprava je základní etickou normou prezentace Operačního programu Doprava a vystupování interních i externích pracovníků implementační struktury tohoto programu vůči veřejnosti i ve vzájemných vztazích. Aktualizace kodexu byla schválena náměstkem Sekce ekonomické a infrastrukturní Ministerstva Dopravy dne 26. 5. 2020 v rámci aktualizace Operačního manuálu OPD ve verzi 2.1, jehož je kodex nedílnou součástí.
2.4.2020
Závěrečná zpráva_40_Ženy v dopravě.pdf Stáhnout soubor pdf (1,19 MB)

Závěrečná zpráva studie „Ženy v dopravě“ – výstupy z projektu v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace.
Příloha 1 - Manažerské shrnutí 40 Ženy v dopravě
Příloha 2 - Přílohy 4.10-4.12
12.3.2020
OPD_2021-2027_verze0320.pdf Stáhnout soubor pdf (3,07 MB)

Verze v nové šabloně z března 2020, kterou MMR předloží vládě ČR pro informaci.
3.2.2020
Pravidla pro žadatele a příjemce OPD Stáhnout soubor pdf (9,45 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 2.2 platná od 1. února 2020
3.2.2020
Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce OPD Stáhnout soubor zip (618 KB)

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 2.2 platná od 1. února 2020
23.1.2020
III_material_OPD3_verze_1_do_VPR_final do PMD.pdf Stáhnout soubor pdf (2,58 MB)

Návrh Operačního programu Doprava 2021-2027 byl v lednu 2020 schválen Poradou ministra dopravy. Po schválení evropské legislativy pro nové programové období bude návrh Operačního programu Doprava 2021-2027 předložen vládě České republiky.
15.11.2019
Některé důležité povinnosti příjemce, jejichž plnění je nezbytné pro hladkou realizaci projektu z prostředků OPD Stáhnout soubor pdf (460 KB)

Některé důležité povinnosti příjemce, jejichž plnění je nezbytné pro hladkou realizaci projektu z prostředků OPD – problematika vkládání informací a dokumentů k veřejným zakázkám do ISKP 14+ a kontrol
30.9.2019
Pravidla pro žadatele a příjemce OPD Stáhnout soubor pdf (7,41 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 2.1 platná od 1. října 2019
30.9.2019
Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce OPD Stáhnout soubor zip (619 KB)

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 2.1 platná od 1. října 2019.
22.5.2019
Plán_hodnocení_OPD2014_2020_verze2019-05.pdf Stáhnout soubor pdf (638 KB)

Plán hodnocení Operačního programu Doprava 2014-2020, květen 2019
5.4.2019
Vyhodnocení plnění komunikačního plánu OPD v období 2017-2018 Stáhnout soubor pdf (3,03 MB)

Závěrečná evaluační zpráva v rámci zpracované evaluace Vyhodnocení plnění Komunikačního plánu Operačního programu Doprava 2017-2018, která byla provedena na základě plánu hodnocení Operačního programu Doprava 2014-2020
První  Předchozí         1 stránka ze 8          Další  Poslední