Operační program Doprava

Operační program Doprava » Prioritní osa 2

Prioritní osa 2

Aktuálně vyhlášené výzvy

 
Číslo Název výzvy Datum vyhlášení výzvy Datum zpřístupnění v MS2014+ Datum ukončení příjmu žádostí o podporu
02 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.1 OPD - Výstavba nových úseků silniční sítě TEN-T 30.11.2015 11. 12. 2015 30. 6. 2023
03 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.1 OPD - Modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků sítě TEN-T 30. 11. 2015 11. 12. 2015 30. 6. 2023
40 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD - ITS ve městech (projekty v rámci ITI a IPRÚ) 31. 7. 2017 7. 8. 2017 31. 12. 2019
69 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic 31. 5. 2019 14. 6. 2019 30. 9. 2019
71 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva - Podpora rozvoje infrastruktury vodíkových plnicích stanic 30. 4. 2019 14. 5. 2019 29. 8. 2019
 

Ukončené výzvy

 
07 Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 2.1 OPD (2. fáze projektů z období 2007-2013 - projekty bez podstatné změny) 29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017
27 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD - ITS ve městech 12.8.2016 19.8.2016 6. 2. 2017
29 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD - ITS na dálnicích a silnicích I. třídy 12.8.2016 19.8.2016 30.3.2018
30 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic 13.11.2017 20.11.2017 4.5.2018
32 Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 2.1 OPD (2. fáze projektů z období 2007-2013 - projekty s podstatnou změnou) 29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017
36 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic 25.1.2018 8.2.2018 15.6.2018
37 Podpora rozvoje infrastruktury CNG plnících stanic 29.3.2018 19.4.2018 17.8.2018
38 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje infrastruktury LNG plnících stanic 27.4.2018 10.5.2018 17.9.2018
39 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje infrastruktury vodíkových plnicích stanic 30.5.2018 13.6.2018 17.10.2018
65 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva - Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic 28.8.2018 11.9.2018 31.1.2019
67 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic 27.9.2018 4.10.2018 15.2.2019
68 Infrastruktura pro alternativní paliva - Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic 28.3.2019 11.4.2019 31.7.2019