Operační program Doprava

Operační program Doprava » Prioritní osa 2

Prioritní osa 2

Řídicí orgán OPD již v rámci implementace OPD 2014-2020 neplánuje vyhlášení žádných dalších výzev.

 

Ukončené výzvy

 
Číslo Název výzvy Datum vyhlášení výzvy Datum zpřístupnění v MS2014+ Datum ukončení příjmu žádostí o podporu
02 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.1 OPD - Výstavba nových úseků silniční sítě TEN-T 30.11.2015 11.12.2015 30.6.2023
03 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.1 OPD - Modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků sítě TEN-T 30.11.2015 11.12.2015 30.6.2023
07 Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 2.1 OPD (2. fáze projektů z období 2007-2013 - projekty bez podstatné změny) 29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017
27 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD - ITS ve městech 12.8.2016 19.8.2016 6. 2. 2017
29 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD - ITS na dálnicích a silnicích I. třídy 12.8.2016 19.8.2016 30.3.2018
30 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic 13.11.2017 20.11.2017 4.5.2018
32 Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 2.1 OPD (2. fáze projektů z období 2007-2013 - projekty s podstatnou změnou) 29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017
36 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic 25.1.2018 8.2.2018 15.6.2018
37 Podpora rozvoje infrastruktury CNG plnících stanic 29.3.2018 19.4.2018 17.8.2018
38 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje infrastruktury LNG plnících stanic 27.4.2018 10.5.2018 17.9.2018
39 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje infrastruktury vodíkových plnicích stanic 30.5.2018 13.6.2018 17.10.2018
40 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD - ITS ve městech (projekty v rámci ITI a IPRÚ) 31.7.2017 7.8.2017 31.12.2019
65 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva - Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic 28.8.2018 11.9.2018 31.1.2019
67 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic 27.9.2018 4.10.2018 15.2.2019
68 Infrastruktura pro alternativní paliva - Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic 28.3.2019 11.4.2019 31.7.2019
69 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic 31.5.2019 14.6.2019 30.9.2019
70 Infrastruktura pro alternativní paliva - Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic 31.10.2019 14.11.2019 27.2.2020
71 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva - Podpora rozvoje infrastruktury vodíkových plnicích stanic 30.4.2019 14.5.2019 29.8.2019
78 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva - Podpora rozvoje infrastruktury LNG plnících stanic 30.9.2019 14.10.2019 14.1.2020
80 Výzva pro předkládání žádostí o podporu v rámci SC 2.3 - ITS ve městech 7.2.2020 14.2.2020 30.10.2020
81 Výzva pro předkládání žádostí o podporu v rámci SC 2.2 - podprogram 4 - Podpora rozvoje infrastruktury vodíkových plnicích stanic 30.1.2020 13.2.2020 28.5.2020
82 Výzva pro předkládání žádostí o podporu v rámci SC 2.2 - Podpora infrastruktury pro alternativní paliva - podprogram 1b - Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic 28.2.2020 13.3.2020 30.6.2020
83 Výzva pro předkládání žádostí o podporu v rámci SC 2.2 - Podpora infrastruktury pro alternativní paliva - Podpora rozvoje infrastruktury CNG plnicích stanic 30.4.2020 14.5.2020 30.9.2020
84 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.2 OPD - infrastruktura pro alternativní paliva - Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic 31.8.2020 14.9.2020 11.1.2021