Operační program Doprava

Výzvy

Harmonogram výzev OPD  


Aktuálně vyhlášené výzvy

   
Číslo Název výzvy Datum vyhlášení výzvy Datum zpřístupnění v MS2014+ Datum ukončení příjmu žádostí o podporu
01 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.1 OPD – Modernizace a výstavba železniční sítě 30. 11. 2015 11. 12. 2015 30. 6. 2023
02 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.1 OPD - Výstavba nových úseků silniční sítě TEN-T 30. 11. 2015 11. 12. 2015 30. 6. 2023
03 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.1 OPD - Modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků sítě TEN-T 30. 11. 2015 11. 12. 2015 30. 6. 2023
04 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 3.1 OPD 30. 11. 2015 11. 12. 2015 30. 6. 2023
05 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 4.1 OPD 30. 11. 2015 11. 12. 2015 30. 6. 2023
44 Výzva č. 44 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě (TSI-TAF a TSI-TAP) – SŽDC 13. 12. 2017 20. 12. 2017 30. 6. 2021
47 Výzva č. 47 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – systém měření spotřeby energie - SŽDC 14. 12. 2017 20. 12. 2017 30. 6. 2021
53 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Praha 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
54 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Plzeň 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
55 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Brno 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
56 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Olomouc 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
57 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Ostravská aglomerace 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
58 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Ústecko-chomutovská aglomerace 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
59 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Hradecko-pardubická aglomerace 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
60 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Zlín 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
61 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Jihlava 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
62 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - České Budějovice 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
63 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Liberecká aglomerace 11. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 3. 2020
70 Infrastruktura pro alternativní paliva - Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic 31. 10. 2019 14. 11. 2019 27. 2. 2020
74 Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy 27. 9. 2019 11. 10. 2019 10. 1. 2020
75 Zajištění interoperability v železniční dopravě - vybavování ETCS jednotkami 31. 10. 2019 7. 11. 2019 29. 1. 2020
79 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Mariánské Lázně 28. 8. 2019 11. 9. 2019 31. 3. 2020
 

Ukončené výzvy

 
06 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.1 OPD - Modernizace a výstavba železniční sítě – fázované projekty bez podstatné změny oproti období 2007-2013 29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017
07 Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 2.1 OPD (2. fáze projektů z období 2007-2013 - projekty bez podstatné změny) 29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017
08 Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 3.1 OPD (2. fáze projektů z období 2007-2013 - projekty bez podstatné změny) 29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017
09 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 OPD - Program Modernizace a výstavba překladišť kombinované dopravy 29.7.2016 5.8.2016 21.10.2016, 20:00 hod.
10 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 OPD - Program Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy 28.7.2017 4.8.2017 20.10.2017
14 Výzva č. 14 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě (TSI-TAF a TSI-TAP) 11.12.2017 20.12.2017 7.3.2018
16 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Praha 19.8.2016 26.8.2016 31. 12. 2017
17 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Plzeň 19.8.2016 26.8.2016 31. 12. 2017
18 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Brno 19.8.2016 26.8.2016 31. 12. 2017
19 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Olomouc 19.8.2016 26.8.2016 31. 12. 2017
20 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Ostravská aglomerace 19.8.2016 26.8.2016 31. 12. 2017
21 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Ústecko-chomutovská aglomerace 19.8.2016 26.8.2016 31. 12. 2017
22 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Hradecko-pardubická aglomerace 19.8.2016 26.8.2016 31. 12. 2017
23 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Zlín 19.8.2016 26.8.2016 31. 12. 2017
24 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Jihlava 19.8.2016 26.8.2016 31. 12. 2017
25 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - České Budějovice 19.8.2016 26.8.2016 31. 12. 2017
26 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Liberecká aglomerace 19.8.2016 26.8.2016 31. 12. 2017
27 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD - ITS ve městech 12.8.2016 19.8.2016 6. 2. 2017
28 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - železniční kolejová vozidla pro regionální dopravu 30.6.2017 14.7.2017 29.6.2018
29 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD - ITS na dálnicích a silnicích I. třídy 12.8.2016 19.8.2016 30.3.2018
30 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic 13.11.2017 20.11.2017 4.5.2018
31 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.1 OPD - Modernizace a výstavba železniční sítě – fázované projekty s podstatnou změnou oproti období 2007-2013 29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017
32 Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 2.1 OPD (2. fáze projektů z období 2007-2013 - projekty s podstatnou změnou) 29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017
33 Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 3.1 OPD (2. fáze projektů z období 2007-2013 - projekty s podstatnou změnou) 29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017
34 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy-zvýšení bezpečnosti plavby 18.8.2017 25.8.2017 10.11.2017
36 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic 25.1.2018 8.2.2018 15.6.2018
37 Podpora rozvoje infrastruktury CNG plnících stanic 29.3.2018 19.4.2018 17.8.2018
38 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje infrastruktury LNG plnících stanic 27.4.2018 10.5.2018 17.9.2018
39 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje infrastruktury vodíkových plnicích stanic 30.5.2018 13.6.2018 17.10.2018
40 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD - ITS ve městech (projekty v rámci ITI a IPRÚ) 31.7.2017 7.8.2017 31.12.2019
43 Výzva č. 43 – Zajištění interoperability v železniční dopravě - vybavování ETCS a GSM-R jednotkami 7.12.2017 20.12.2017 11.5.2018
45 Výzva č. 45 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – systém měření spotřeby energie 14.12.2017 20.12.2017 3.4.2018
46 Výzva č. 46 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – výměna brzdových špalíků u nákladních vozů 14.12.2017 20.12.2017 20.4.2018
48 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - modernizace plavidel vnitozemské vodní dopravy - zvýšení multimodality 18.8.2017 25.8.2017 10.11.2017
49 Výzva č. 49 – Modernizace plavidel vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské plavby 15.8.2018 24.8.2018 17.10.2018
50 Výzva č. 50 – Modernizace plavidel za účelem zvýšení multimodality nákladní přepravy 15.8.2018 24.8.2018 17.10.2018
51 Výzva č. 51 – Pořízení nízko-emisních pohonných a pomocných jednotek 15.8.2018 24.8.2018 16.11.2018
52 Výzva č. 52 – Modernizace plavidel za účelem snižování spotřeby paliva 15.8.2018 24.8.2018 16.11.2021
64 Zajištění interoperability v železniční dopravě – Implementace subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob – umožnění provozu na systému 25 kV/50 Hz 30.11.2018 7.12.2018 31.5.2019
65 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva - Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic 28.8.2018 11.9.2018 31.1.2019
66 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 OPD – překladiště kombinované dopravy 24.8.2018 7.9.2018 23.11.2018
67 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic 27.9.2018 4.10.2018 15.2.2019
68 Infrastruktura pro alternativní paliva - Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic 28.3.2019 11.4.2019 31.7.2019
69 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic 31.5.2019 14.6.2019 30.9.2019
71 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva - Podpora rozvoje infrastruktury vodíkových plnicích stanic 30.4.2019 14.5.2019 29.8.2019
73 Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy 31.1.2019 14.2.2019 15.5.2019
77 Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy 24.7.2019 7.8.2019 23.10.2019
78 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva - Podpora rozvoje infrastruktury LNG plnících stanic 30.9.2019 14.10.2019 14.1.2020
 

Prioritní osy (PO) a specifické cíle (SC) Operačního programu Doprava 2014-2020

PO 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
SC 1.1 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
SC 1.2 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy
SC 1.3 Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy
SC 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
SC 1.5 Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku  

PO 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu
SC 2.1 Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS
SC 2.2 Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti SC 2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu  

PO 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
SC 3.1 Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T  

PO 4: Technická pomoc
SC 4.1 Podpora zajištění implementace OP Doprava