Operační program Doprava

Operační program Doprava » Řídicí orgán OPD zveřejňuje změnu konečného termínu u výzev v rámci SC 1.4

Řídicí orgán OPD zveřejňuje změnu konečného termínu u výzev v rámci SC 1.4

15. 10. 2019 - Řídicí orgán OPD k dnešnímu datu zveřejňuje změny u již dříve vyhlášených výzev č. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 a 79 v rámci specifického cíle 1.4, který je zaměřen na podporu projektů v oblasti infrastruktury městské drážní dopravy. U všech výzev je provedena pouze jediná změna, která spočívá v prodloužení termínu ukončení příjmu žádosti o podporu, a to ze stávajícího termínu 29. 11. 2019 na nový termín do 31. 3. 2020.

Důvodem prodloužení termínu je zejména snaha Řídicího orgánu o vytvoření dostatečného časového prostoru pro všechny žadatele, který jim umožní plnohodnotné a komplexní dopracování tzv. plných žádostí zohledňujících závěry z věcného hodnocení již předložených a posouzených předběžných žádostí.

Všechny provedené změny v textech vyhlášených výzev jsou provedeny červeným písmem.

Všechny upravené dokumenty jsou zveřejněny na stránkách jednotlivých výzev: