Operační program Doprava

Operační program Doprava » Pražanům začala sloužit tramvajová trať z Barrandova do Holyně

Pražanům začala sloužit tramvajová trať z Barrandova do Holyně

V sobotu 9. dubna začaly v Praze jezdit tramvaje na nové trati ze zastávky Sídliště Barrandov do Holyně.  Výstavba kilometrového úseku byla v rámci první etapy projektu Tramvajová trať Sídliště Barrandov-Holyně-Slivenec spolufinancována prostřednictvím OP Doprava z evropských strukturálních fondů částkou více než 197 milionů korun.

Na novém úseku, jehož výstavba trvala necelých deset měsíců, se nachází dvě dvojice zastávek, a to Náměstí Olgy Scheinpflugové a Holyně. Běžně zde bude jezdit tramvajová linka číslo pět. V současnosti je trať ukončena dočasnou úvratí v ulici U Náhonu. Po dokončení celé trasy bude konečná ve Slivenci, kde bude vybudována standardní smyčka.

Tramvajová trať Sídliště Barrandov - Holyně

Foto: Petr Hejna (DPP)