Operační program Doprava

Operační program Doprava » EK schválila silniční projekt D35 MÚK Opatovice - Časy - Ostrov (2. fáze)

EK schválila silniční projekt D35 MÚK Opatovice - Časy - Ostrov (2. fáze)

27. 7. 2021- Evropská komise formálně dokončila schvalovací proces dalšího tzv. velkého projektu v rámci Operačního programu Doprava 2014-2020. Jedná se o silniční projekt D35 MÚK Opatovice - Časy - Ostrov (2. fáze) předložený žadatelem Ředitelství silnic a dálnic ČR. Souhrnný schválený příspěvek EU z Fondu soudržnosti pro tento projekt je 307,7mil. EUR (7,382 mld. Kč).

Dnešním schválením došlo k úspěšnému završení náročného schvalovacího procesu a také k potvrzení předchozího předběžného schválení ze strany Ministerstva dopravy a iniciativy JASPERS (předstupeň před schvalováním ze strany EK).

Cílem projektu D35 MÚK Opatovice - Časy - Ostrov (2. fáze) je dostavba chybějícího úseku páteřní dálniční sítě ČR, který současně tvoří součást budoucího koridoru sítě TEN-T. Projekt by měl být uveden do provozu do srpna 2022. Dostavba umožní plynulé navázání na již vybudovaný úsek D35 Sedlice - Opatovice východním směrem a pokračování stavbou dalšího úseku trasy D35 MÚK Opatovice - Časy - Ostrov. Dostavba estakády MÚK Opatovice (1. fáze) ve vazbě s přilehlými stavbami Sedlice - Opatovice a Opatovice - Časy - Ostrov umožní převedení tranzitní dopravy ze stávající D35 (částečně i ze silnice I/11) mimo intravilán Hradce Králové, čímž dojde ke snížení negativních dopadů z provozu komunikace v zastavěném území. 

Vybudování kapacitní komunikace dálničního typu D 35 vytvoří společně s dalšími komunikacemi stejného typu (dálnicí D11, čtyřpruhovou směrově rozdělenou silnicí I/37 mezi Hradcem Králové a Pardubicemi) kostru dálniční sítě Pardubického a Hradeckého kraje. Nová dálnice D35 v obou krajích umožní rovněž plynulý provoz tranzitní dopravy ve směru Liberec (Trutnov) Hradec Králové - Olomouc - Ostrava (Brno) po dobudování ostatních úseků D35.

Projekt zahrnuje:

  1. Stavbu D35 Opatovice - Časy, která představuje novou čtyřpruhovou, směrově rozdělenou komunikaci, se dvěma mimoúrovňovými křižovatkami. Začátek stavby navazuje v km 4,190 na estakádu v prostoru MÚK Opatovice. Dálnice je navržena v kategorii R 25,5/120, délka předmětného úseku je 12 610 metrů.

  2. Stavbu D35 Časy - Ostrov, která představuje novou čtyřpruhovou, směrově rozdělenou komunikaci, se dvěma mimoúrovňovými křižovatkami. Začátek stavby navazuje v km 16,800 na předchozí stavbu D35 Opatovice - Časy. Dálnice je navržena v kategorii R 25,5/120. Celková délka stavby je 14 700 metrů. 

  3. Dostavbu estakády v prostoru MÚK Opatovice v úseku km 3,150 - 4,100 a výstavbu dálnice D35 v úseku km 4,090 - 4,190. Dálnice D35 je realizována celkové v délce 1 040 m, z toho 940 m na estakádě a 100 m na násypu (realizováno v rámci 1. fáze projektu).
Více informací naleznete zde.