Operační program Doprava

Operační program Doprava » Díky podpoře z OP Doprava se tramvajová síť v Praze po dlouhé době opět rozšíří

Díky podpoře z OP Doprava se tramvajová síť v Praze po dlouhé době opět rozšíří

Tramvajová smyčka Zahradní Město
V pátek 16. dubna proběhlo zahájení dalšího významného městského projektu podpořeného z OP Doprava, a to Tramvajové smyčky Zahradní Město. Stavba, kterou realizuje Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP), navazuje na modernizaci železničního koridoru Praha Hostivař – Praha hlavní nádraží, v jejímž rámci vznikne v Praze 10 nová železniční stanice Praha-Zahradní Město a přímo pod ní zastávka Nádraží Zahradní Město pro přestup na tramvajové i autobusové spoje.

Projekt Tramvajová smyčka Zahradní Město je prostřednictvím Fondu soudržností podpořen Evropskou unií, a to částkou přes 96 milionů Kč. Celkové náklady jsou odhadovány přes 168 milionů Kč. Délka smyčky je 0,66 km, její stavba potrvá 5 měsíců. Smyčka Zahradní Město umožní DPP k novému přestupnímu uzlu přivést všechny tramvajové spoje, které doposud končily na obratišti Radošovická.

Tramvajová smyčka Zahradní MěstoV první etapě DPP zrealizuje přeložky inženýrských sítí, sdělovacích a energetických kabelů, včetně přípravných prací na stavbu nové tramvajové tratě. Tyto činnosti budou probíhat bez jakéhokoliv dopadu na stávající tramvajový provoz. Od 15. června 2021 začne Správa železnic s rekonstrukcí tramvajové tratě mezi zastávkami Na Padesátém a Zahradní Město v rámci celkové přestavby prostoru někdejšího úzkého podjezdu, místo kterého se staví výrazně širší most pod novou železniční stanicí Praha-Zahradní Město, kde vznikne nová tramvajová zastávka Nádraží Zahradní Město, umožňující přímý přestup na železnici. Během výstavby bude vyloučena tramvajová doprava v úseku od smyčky Radošovická po obratiště Nádraží Hostivař. DPP v koordinaci se Správou železnic využije této výluky pro vybudování kolejového rozvětvení v křižovatce Švehlovy a Ždánické ulice a dokončení celé smyčky Zahradní Město. Samotná smyčka Zahradní Město nebude mít žádnou zastávku. Nástupní i výstupní zastávkou pro ni bude stávající zastávka Zahradní Město ve Švehlově ulici.


Prohlédněte si fotky ze slavnostního zahájení projektu Tramvajová smyčka Zahradní Město


Foto: DPP - Petr Hejna