Operační program Doprava

Operační program Doprava » Aktualizace harmonogramu výzev OPD

Aktualizace harmonogramu výzev OPD

Řídicí orgán OPD zveřejňuje aktualizaci harmonogramu výzev OPD pro rok 2020. Do harmonogramu byla doplněna jedna nová výzva (č. 84), která bude zaměřena na podporu doplňkové sítě běžných dobíjecích stanic a bude vyhlášena v rámci programu podpory infrastruktury pro alternativní paliva. Výzva byla do harmonogramu doplněna s ohledem na skutečnost, že v rámci všech dosavadních výzev v SC 2.2 OPD nedošlo k rozdělení celkové alokace příslušného programu. Alokace této výzvy bude 60 mil. Kč a je předpokládáno její vyhlášení od července do listopadu 2020

V rámci harmonogramu výzev zároveň došlo ke změně spočívající ve zrušení výzev č. 35 a 72, které se měly týkat podpory výstavby a modernizace přístavů pro nákladní vodní dopravu. K rozhodnutí o nevyhlašování daných výzev došlo v návaznosti na vyhodnocení souvisejících rizik. Podpora infrastruktury přístavů bude dále sledována pouze v rámci národních zdrojů bez zapojení OPD.

Aktualizovaný harmonogram výzev je k dispozici zde.