Operační program Doprava

Zvýšení bezpečnosti na křižovatkách - ul. Hlavní - ul. Dobrovského

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/17_040/0000433
Přesné místo realizace
Dobrovského, Frýdek-Místek
Příjemce
Statutární město Frýdek-Místek
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.6.2021
Datum ukončení
31.12.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
21.2.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
4 284 850,10 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
3 642 122,58 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
4 284 850,10 Kč

Předmětem projektu je modernizace křižovatky ul. Hlavní a Dobrovského ve F-M za účelem zajištění moderního řízení dopravy, zvýšení plynulosti vozidel v zájmové trase, zlepšení řízení a monitorování dopravních toků v rámci IAD i VHD. Modernizace zahrnuje výměnu řadiče SSZ za řadič vyšší generace, výměnu stožárů SSZ, stožárových svorkovnic, pokládku nových indukčních smyček, instalaci kabelových rozvodů ke stožárům a indukčním smyčkám, návěstidel a svodů k návěstidlům, vybavení SSZ radiodetektory.Zpět na seznam projektů