Operační program Doprava

Výstavba a instalace LNG stanic

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_038/0000250
Přesné místo realizace
Zlín, Strančice, Lovosice, Olomouc, Mladá Boleslav, Hradec Králové, Mstětice a Ostrov u Stříbra
Příjemce
GasNet, s.r.o.
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Alternativní paliva
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
11.8.2021
Datum ukončení
30.11.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
12.3.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
142 843 121,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
14 473 423,30 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
41 352 638,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba, instalace a zprovoznění 8 plnicích stanic na LNG v lokalitách Zlín, Strančice, Lovosice, Olomouc, Mladá Boleslav, Hradec Králové, Mstětice a Ostrov u Stříbra. Cílem projektu je (a) zavedení infrastruktury LNG stanic do ČR, (b) obsloužení průměrně 40 000 nákladních automobilů na LNG za rok po dobu životnosti LNG stanic. Cílovou skupinou projektu jsou provozovatelé nákladní silniční dopravy. V budoucnu počítáme s využitím také pro autobusy, kurýrní služby a další.Zpět na seznam projektů