Operační program Doprava

Výstavba a instalace LNG stanic

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_038/0000250
Přesné místo realizace
Zlín, Strančice, Lovosice, Olomouc, Mladá Boleslav, Hradec Králové, Mstětice a Ostrov u Stříbra
Příjemce
GasNet, s.r.o.
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Alternativní paliva
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
28.2.2019
Datum ukončení
1.8.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
12.3.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
134 597 716,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
38 595 795,35 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
110 273 701,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba, instalace a zprovoznění 8 plnicích stanic na LNG v lokalitách Zlín, Strančice, Lovosice, Olomouc, Mladá Boleslav, Hradec Králové, Mstětice a Ostrov u Stříbra. Cílem projektu je (a) zavedení infrastruktury LNG stanic do ČR, (b) obsloužení průměrně 40 000 nákladních automobilů na LNG za rok po dobu životnosti LNG stanic. Cílovou skupinou projektu jsou provozovatelé nákladní silniční dopravy. V budoucnu počítáme s využitím také pro autobusy, kurýrní služby a další.Zpět na seznam projektů