Operační program Doprava

Výměna brzdových špalíků u nákladních vozů Unipetrol Doprava

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/17_046/0000210
Přesné místo realizace
ČR
Příjemce
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Železniční - vozový park
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.9.2018
Datum ukončení
31.12.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
6.11.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
13 549 908,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
3 972 000,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
7 944 000,00 Kč

Předmětem projektu je přestrojení brzdových špalíků nákladních vozů společnosti UNIPETROL DOPRAVA tak, aby byly splněny hlukové limity dle platných technických specifikací pro interoperabilitu. V rámci projektu dojde k nákupu nových brzdových špalíků typu LL a následně přestrojení 331 ks nákladních cisternových železničních vozů společnosti UNIPETROL DOPRAVA. Přestrojením vozů dojde k nahrazení stávajících litinových brzdových špalíků novými, kompozitními brzdovými špalíky typu LL schválenými .Zpět na seznam projektů