Operační program Doprava

Vybavení hnacích vozidel ČD Cargo, a. s. systémem měření spotřeby energie

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/17_045/0000203
Přesné místo realizace
ČR
Příjemce
ČD Cargo, a.s.
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Železniční - vozový park
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.10.2018
Datum ukončení
30.9.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
6.11.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
30 971 039,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
12 600 000,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
25 200 000,00 Kč

Předmětem podpory bude vybavování železničních hnacích vozidel systémem pro měření spotřeby elektrické energie. Účelem podpory je, aby tímto systémem bylo vybaveno maximum vozidel elektrické trakce, tak aby mohly být přínosy měření energie plně využity pro zvyšování energetické účinnosti železniční dopravy. ČD Cargo, a. s. v rámci tohoto projektu vybaví měřením 118 vozidel.Zpět na seznam projektů