Operační program Doprava

Trolejbusová trať ve Studentské ulici

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_059/0000426
Přesné místo realizace
Pardubice
Příjemce
Dopravní podnik města Pardubice a.s.
Místo realizace
Pardubický kraj
Typ projektu
Městská doprava - Trolejbusy
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.4.2021
Datum ukončení
31.10.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
2.3.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
12 738 000,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
8 491 500,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
10 000 000,00 Kč

Projekt zahrnuje výstavbu nové odbočky trolejbusové dráhy po ulici Studentské do univerzitního kampusu a přilehlého sídliště Cihelna. Trolejbusová trať umožní náhradu dopravních výkonů autobusové dopravy a zlepšení nabídky spojení do oblasti univerzitního kampusu. Zpět na seznam projektů