Operační program Doprava

Terminál Obrnice - Rozvoj

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_010/0000123
Přesné místo realizace
Most, Obrnice
Příjemce
VELLERIN, a.s.
Místo realizace
Ústecký kraj
Typ projektu
Multimodální
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.3 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
15.10.2017
Datum ukončení
31.3.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
28.6.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
32 071 885,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
12 960 174,60 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
26 449 340,00 Kč

Předkládaný projekt je zaměřen na zlepšení podmínek využitelnosti Terminálu kombinované dopravy v Obrnicích, navýšení jeho využití a rozšíření nabídky poskytovaných služeb. Těchto cílů bude dosaženo prostřednictvím rozšíření stávajících manipulačních a skladovacích ploch, jež jsou využívány pro překládku přepravních jednotek kombinované dopravy a pořízením nového překládacího mechanismu. Uskutečněním projektu dojde k navýšení využití terminálu.

Zpět na seznam projektů