Operační program Doprava

Systém pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlech

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/17_047/0000201
Přesné místo realizace
ČR
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Železniční - vozový park
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
6.12.2017
Datum ukončení
30.4.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
19.12.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
27 424 106,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
16 921 417,50 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
19 907 550,00 Kč

Hlavním cílem je osazení celkem 150 elektrických hnacích vozidel/elektrických jednotek systémem měření spotřeby trakční elektřiny. Projekt řeší nákup měřících skříní s anténou pro určení polohy vozidla (GPS) a pro přenos energetických dat na pozemní systém.Zpět na seznam projektů