Operační program Doprava

Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000086
Přesné místo realizace
Hodonín
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.7.2017
Datum ukončení
2.10.2018
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
26.6.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 333 253 119,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
892 078 421,98 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 057 967 768,00 Kč

Žst. Veselí nad Moravou se nachází na dvojkolejné neelektrizované celostátní dráze Veselí nad Moravou - Blažovice a jednokolejných regionálních dráhách Veselí nad Moravou  - Kunovice , Velká n. Veličkou st.hr. - Veselí nad Moravou, Rohatec - Veselí nad Moravou. Předmětem stavby je rekonstrukce železniční stanice za účelem zvýšení rychlosti průjezdu vlaků, zlepšení komfortu cestujících a zvýšení bezpečnosti železniční dopravy.Zpět na seznam projektů