Operační program Doprava

Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole - část Tramvajová trať

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_017/0000128
Přesné místo realizace
Plzeň - Borská pole
Příjemce
Statutární město Plzeň
Místo realizace
Plzeňský kraj
Typ projektu
Městská doprava - Tramvaje
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
18.4.2016
Datum ukončení
29.5.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
12.6.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
616 060 844,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
355 176 750,15 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
396 613 896,18 Kč

Předmětem projektu Prodloužení tramvajové tratě a Borská pole - část Tramvajová trať je prodloužení  tramvajové tratě o 1,39 km na území Borských polí v Plzni. Díky realizaci projektu dojde k zvýšení kvality cestování a bezpečnosti cestujících a snížení přepravní doby a negativních efektů z autobusové dopravy. Souběžně s projektem se realizuje i projekt Prodloužení tramvajové tratě a Borská pole - část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova-Dobřanská, kdy dojde k významné synergii.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů