Operační program Doprava

Praha - Lhotecká - Výstavba nabíjecí stanice pro elektromobily - ENGIE Services a.s.

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_036/0000225
Přesné místo realizace
Praha
Příjemce
ENGIE Services a.s.
Místo realizace
Hlavní město Praha
Typ projektu
Alternativní paliva
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
31.10.2018
Datum ukončení
31.3.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
5.10.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 877 436,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 053 220,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 504 600,00 Kč

Cílem projektu je výstavba nabíjecí stanice pro elektromobily či hybridní vozidla, která bude veřejně přístupná široké veřejnosti. Tato nabíjecí stanice bude umožnovat nabíjení ve standardním provedení (AC) 2*22kW.  Stanice bude vybavena platebním terminálem, který umožní jednorázovou platbu každému návštěvníkovi této stanice. Lokalita - Praha - Lhotecká.Zpět na seznam projektů