Operační program Doprava

Parkovací informační a navigační systémy v Českých Budějovicích

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000505
Přesné místo realizace
Jírovcova, Senovážné náměstí
Příjemce
Statutární město České Budějovice
Místo realizace
Jihočeský kraj
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
26.5.2017
Datum ukončení
30.6.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
11.10.2022
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
43 380 274,97 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
34 393 887,39 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
40 463 396,93 Kč

Předmětem projektu je dodávka, instalace a zprovoznění parkovacího informačního systému u 2 parkovišť: Jírovcova, Senovážné náměstí za účelem zjištění obsazenosti parkovišť na území města České Budějovice a dodávka a instalace naváděcího systému - 46 informačních tabulí informujících o počtu volných parkovacích míst v Českých Budějovicích, z čehož 8 tabulí bude pořízeno z nezpůsobilých výdajů projektu.Zpět na seznam projektů