Operační program Doprava

Modernizace spádoviště v žst. Praha-Libeň, vč. protihlukových opatření

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000043
Přesné místo realizace
Praha
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Hlavní město Praha
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
22.3.2016
Datum ukončení
22.2.2017
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
19.6.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
328 505 540,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
218 901 702,75 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
257 531 415,00 Kč

Železniční stanice Praha-Libeň leží na styku několika tratí dráhy celostátní: Česká Třebová - Praha-Libeň, Praha-Hostivař - Praha-Libeň, Praha-Libeň - Praha hl. n., Praha-Libeň - Praha Masarykovo nádraží, Praha-Libeň - Praha-Holešovice a Praha-Libeň - Praha-Vysočany. Realizací stavby dojde ke snížení nadlimitní hladiny hluku na libeňském spádovišti způsobené zejména vlakotvornými pracemi ve spojení s provozem kolejových brzd.Zpět na seznam projektů