Operační program Doprava

Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000200
Přesné místo realizace
Šakvice, Hustopeče u Brna
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
2.9.2019
Datum ukončení
31.7.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
17.12.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
2 075 387 483,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 301 866 051,64 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 541 162 326,00 Kč

Stavba se nachází na jednokolejné regionální trati Hustopeče u Brna - Šakvice č. 254. Doprava na trati je provozována v nezávislé trakci. Na trati je jen jedna stanice - koncová stanice Hustopeče u Brna (s jednou dopravní kolejí č. 1 a dvěma manipulačními kolejemi č. 2 a č. 3). Náplní stavby je modernizace a elektrizace železniční trati. Trať Hustopeče u Brna - Šakvice bude provozována podle předpisu D1, traťová rychlost bude 90 km/h, zábrzdná vzdálenost 700 m.Zpět na seznam projektů