Operační program Doprava

Měnírna Jih včetně posílení napájení tramvajové trati na tř. Kosmonautů

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_019/0000132
Přesné místo realizace
Olomouc
Příjemce
Dopravní podnik města Olomouce a.s.
Místo realizace
Olomoucký kraj
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.12.2017
Datum ukončení
31.5.2018
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
7.3.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
30 107 238,13 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
21 149 712,75 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
24 882 015,00 Kč

Předmětem projektu je modernizace měnírny a kabelového vedení na třídě Kosmonautů v Olomouci, díky čemuž dojde ke zvýšení spolehlivosti tramvajové dopravy v jižní části tratí MHD a zároveň také ke zvýšení efektivity hospodaření s energií díky významně nižšímu objemu energetických ztrát nové měnírny.Zpět na seznam projektů