Operační program Doprava

Inteligentní parkovací systém v Pardubicích

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000506
Přesné místo realizace
Pardubice
Příjemce
Statutární město Pardubice
Místo realizace
Pardubický kraj
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
22.10.2020
Datum ukončení
30.6.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
6.5.2022
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
54 234 793,72 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
22 196 699,45 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
26 113 764,06 Kč

Předmětem projektu je vybudování jednotného systému řízení parkování a efektivního využití volných parkovacích kapacit na území statutárního města Pardubice vč. souvisejících služeb za účelem vytvoření inteligentního systému řízení parkování, které je složeno z těchto dílčích částí/aktivit:
  • Aktivita A) Kontrola obsazenosti parkovacích míst/lokality 
  • Aktivita B) Dodávka parkovacích automatů (jedná se o nezpůsobilé výdaje)
Zpět na seznam projektů