Operační program Doprava

GSM-R Ústí nad Labem - Chomutov

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000448
Přesné místo realizace
Ústí nad Labem, Chomutov
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Ústecký kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
2.12.2019
Datum ukončení
26.10.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
20.11.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
750 437 919,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
442 670 179,10 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
520 788 446,00 Kč
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NETVýpis detailu projektu do pdfVíce informací o projektu

Náplní předložené akce je zpracování projektu stavby a vlastní realizace rádiového systému GSM-R mezi Ústím nad Labem a Chomutovem. Celkem bude zapojeno 158 km tratí. Jedná se o další rozšíření sítě pozemních základnových stanic pro GSM-R, jejímž prostřednictvím dochází k modernizaci radiové komunikace na železnici a vytvářejí se podmínky pro následné nasazení zabezpečovacího systému ETCS.Zpět na seznam projektů