Operační program Doprava

Dálnice D7 Louny, zkapacitnění obchvatu

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000447
Přesné místo realizace
Louny
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Ústecký kraj
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
1.8.2020
Datum ukončení
30.11.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
19.3.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 215 786 571,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
562 789 578,10 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 103 508 974,00 Kč

Předmětem projektu je zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/7 v kategorii 11,5/80 na čtyřpruhovou dálnici D7 v kategorii R 25,5/100 v délce 6,130 km. Projekt je součástí dostavby dálnice D7 v úseku mezi Slaným a Postoloprty.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů