Operační program Doprava

DOZ Ostrava Svinov - Petrovice u Karviné st. hr. a Dětmarovice (mimo) - Mosty u Jablunkova st. hr.

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000198
Přesné místo realizace
Ostrava Svinov, Petrovice u Karviné, Dětmarovice, Mosty u Jablunkova
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.7.2018
Datum ukončení
31.12.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
6.8.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
347 617 807,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
229 208 850,35 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
269 657 471,00 Kč

Předmětem stavby je návrh systému dálkově ovládaného zabezpečovacího zařízení (DOZ) včetně vazeb na stávající informační systémy. Stavba byla z technických a časových důvodů rozdělena na dvě etapy: 1. etapa stavby řeší DOZ v úseku Ostrava Svinov - Petrovice u Karviné st. hr. a 2. etapa pak řeší DOZ v úseku Dětmarovice - Mosty u Jablunkova st. hr. V rámci stavby nejsou zahrnuty práce a dodávky týkající se stanice Bohumín-osobní nádraží, ty jsou součástí jiné stavby.Zpět na seznam projektů