Operační program Doprava

DOZ Kolín (mimo) - Kralupy n. Vlt. (mimo)

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000078
Přesné místo realizace
Kolín, Mělník, Praha, Praha-východ, Praha-západ
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Středočeský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
25.9.2015
Datum ukončení
30.4.2017
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
5.6.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
427 169 281,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
290 352 296,45 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
341 590 937,00 Kč

Traťový úsek Kolín - Kralupy nad Vltavou je součástí I. tranzitního železničního koridoru. Celý úsek je elektrizovaný a v celé délce alespoň dvoukolejný, přičemž úsek mezi Poříčany a Prahou je trojkolejný. Specifikem této části I. TŽK je průjezd železničním uzlem Praha. V současnosti trať není vybavena dálkovým ovládáním zabezpečení (dále DOZ).Zpět na seznam projektů