Operační program Doprava

Operační program Doprava » Dopravní infrastruktura s fondy EU ve Zlínském kraji

Dopravní infrastruktura s fondy EU ve Zlínském kraji

Operační program Doprava 2007–2013 (OPD1)

Základní informace o OPD1

Přímo ve Zlínském kraji bylo prostřednictvím Operačního programu Doprava od roku 2007 realizováno celkem 27 projektů, díky nimž se zrekonstruovalo přes 18 km železnic a nově se postavilo nebo zmodernizovalo více než 37 km silnic. Mezi úspěšné projekty z OPD1 patří například: D1, stavba 0135 Kroměříž – Říkovice, R55, stavba 5503 Skalka – Hulín, Silnice I/57 Semetín – Bystřička, 1. stavba nebo Silnice I/50 Bánov – obchvat aj.

  • D1, stavba 0135 Kroměříž – Říkovice: Zahrnuje úsek o celkové délce 11,3 km, a to od mimoúrovňové křižovatky Kroměříž – východ (km 64,000) až po km 75,3. Součástí stavby bylo 21 mostů (10 na hlavní trase, 8 přes hlavní trasu a 3 ostatní) v celkové délce 1 182 m.
  • Silnice I/57 Semetín – Bystřička: Cílem projektu byla výstavba 2,581 km silnice v úseku Jablůnka – Semetín. Jeho součástí byl také nadjezd silnice II/437 (most je o třech polích s celkovou délkou 75 m), mimoúrovňová křižovatka Semetín (most o třech polích s celkovou délkou 88 m), dva mosty přes řeku Bečvu (s celkovou délkou přemostění 100 m a 92 m) a na silnici II/437 most, který slouží jako preventivní ochrana cesty před povodní, tzv. inundační most, v pravobřežním zátopovém území řeky Bečvy s celkovou délkou 78 m.
D1 Kroměříž - Říkovice Silnice Semetín - Bystřička
D1, stavba 0135 Kroměříž - Říkovice Silnice I/57 Semetín - Bystřička

Více o projektech OPD1 realizovaných ve Zlínském kraji se dozvíte zde.

Další informace o OPD1 jsou k dispozici na webových stránkách.

Operační program Doprava 2014–2020 (OPD2)

Základní informace o OPD2

OPD2, který navazuje na Operační program Doprava 2007–2013 (OPD1), představuje nejvýznamnější zdroj prostředků pro financování výstavby dopravní infrastruktury v České republice v programovém období 2014–2020. Jedná se o jeden z největších operačních programů v České republice. V rámci OPD2 dojde ve Zlínském kraji k rekonstrukci, revitalizaci a modernizaci vybraných tratí.

Díky OPD2 došlo ve Zlínském kraji mimo jiné k:

  • výstavbě přeložky silnice I/35 Valašské Meziříčí – Lešná, kde v rámci 3. etapy (2. fáze) tohoto projektu došlo k výstavbě nové silnice v délce 700 m. Tento úsek je přímým pokračováním čtyřpruhové směrově dělené komunikace silnice I/35, který byl uveden do provozu v roce 2014.
  • výstavbě přeložky silnice I/49 Vizovice – Lhotsko, jejímž vybudováním došlo ke zvýšení bezpečnosti ve Vizovicích a výraznému snížení emisí, hlukové a dopravní zátěže.


Silnice Valašské Meziříčí - Lešná Silnice Valašské Meziříčí - Lešná
Silnice I/35 Valašské Meziříčí Silnice I/35 Valašské Meziříčí

Více informací o plánovaných projektech nejen v tomto kraji se dozvíte na webových stránkách www.szdc.cz a www.rsd.cz, popř. v informačních materiálech. Schválené projekty pak naleznete v sekci Projekty OPD.

Informační materiály k tomuto kraji jsou ke stažení zde.