Operační program Doprava

Operační program Doprava » Výzva č. 77 - Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy

Výzva č. 77 - Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy

Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 - Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy (24. 7. 2019)
Pravidla pro žadatele a příjemce
Kritéria výběru projektů OPD SC 1.3 (6. 8. 2018)
Model hodnocení projektů OPD 2014-2020
Vzor právního aktu
Specifické podmínky programu veřejné podpory (24. 7. 2019)
Vzor vybraných příloh žádosti o podporu (24. 7. 2019)
Upřesnění požadovaných příloh žádosti (24. 7. 2019)

Doplňující podklady

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+ pro výzvu č. 77 (26. 7. 2019).


Kontakty pro více informací:

Odbor drážní a vodní dopravy (O 130 MD):

Ing. Jiří Kalenský, tel. 225 131 125, e-mail: jiri.kalensky@mdcr.cz

Ing. Ivan Novák, CSc., tel. 225 131 043, e-mail: ivan.novak@mdcr.cz

Odbor fondů EU (O 430 MD):

Ing. Jana Melenová, tel.: 225 131 177, e-mail: jana.melenova@mdcr.cz