Operační program Doprava

Operační program Doprava » Výzva č. 74 - Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy

Výzva č. 74 - Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy

Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 - Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy (27. 9. 2019)
Pravidla pro žadatele a příjemce
Kritéria výběru projektů OPD SC 1.3 (27. 9. 2019)
Model hodnocení projektů OPD 2014-2020
Vzor právního aktu o poskytnutí podpory (27. 9. 2019) 
Specifické podmínky programu veřejné podpory (27. 9. 2019)
Vzor vybraných příloh žádosti o podporu (27. 9. 2019)

Doplňující podklady

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+ pro výzvu č. 74 (27.9.2019)

Kontakty pro více informací:

Odbor drážní a vodní dopravy (O 130 MD):

Ing. Pavlína Tomková, tel. 225 131 354, e-mail: pavlina.tomkova@mdcr.cz

Ing. Jiří Kalenský, tel. 225 131 125, e-mail: jiri.kalensky@mdcr.cz

Odbor fondů EU (O 430 MD):

Ing. Jana Melenová, tel.: 225 131 177, e-mail: jana.melenova@mdcr.cz

Ing. Eva Mikulová, tel.: 225 131 625, e-mail: eva.mikulova@mdcr.cz