Operační program Doprava

Operační program Doprava » Výzva č. 73 - Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy

Výzva č. 73 - Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy

Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 - Pořízení přepravních jednotek (31. 1. 2019)
Pravidla pro žadatele a příjemce
Specifické podmínky programu veřejné podpory – Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy (verze leden 2019)
Kritéria výběru projektů OPD SC 1.3 (31. 1. 2019)
Model hodnocení projektů OPD 2014-2020
Vzor vybraných příloh žádosti o podporu (31. 1. 2019)
Vzor právního aktu – podmínky čerpání prostředků (31. 1. 2019)

Doplňující podklady:

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+ pro výzvu č. 73 (1. 2. 2019)
Upřesňující pokyny k vyplnění EDS formuláře projektu (aktualizace prosinec 2019)
Nejčastější dotazy (FAQ) v souvislosti s programem Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy (výzva č. 73 OPD)
Metodika pro zpracování finanční analýzy programu Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy – verze 1.1 (březen 2019)
Žádost o Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotaceKontakty pro více informací:

Odbor drážní a vodní dopravy (O 130 MD):

Ing. Pavlína Tomková, tel. 225 131 354, e-mail: pavlina.tomkova@mdcr.cz

Ing. Jiří Kalenský, tel. 225 131 125, e-mail: jiri.kalensky@mdcr.cz

Odbor fondů EU (O 430 MD):

Ing. Jana Melenová, tel.: 225 131 177, e-mail: jana.melenova@mdcr.cz

Ing. Eva Mikulová, tel.: 225 131 625, e-mail: eva.mikulova@mdcr.cz