Operační program Doprava

Operační program Doprava » Výzva č. 67 - Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic

Výzva č. 67 - Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic

Výzva pro předkládání žádostí o podporu v rámci SC 2.2 – Podprogram 1b - Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic (27.9.2018)
Pravidla pro žadatele a příjemce
Specifické podmínky programu veřejné podpory – Podpora infrastruktury pro alternativní paliva (verze srpen 2018)
Kritéria výběru projektů OPD SC 2.2 - program Podpora infrastruktury pro alternativní paliva (3.11.2017)
Model hodnocení projektů OPD 2014-2020
Vzor vybraných příloh žádosti o podporu (27.9.2018)
Vzor právního aktu – podmínky čerpání prostředků (27.9.2018)


Doplňující podklady:
Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+ pro výzvu č. 67 (4.10.2018)

Upřesňující pokyny k vyplnění EDS formuláře projektu (verze duben 2019)
Žádost o Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Příloha žádosti o Registraci akce - Identifikace vlastnické struktury žadatele

Kontakty pro více informací:

Odbor strategie (O 520 MD):
Ing. Jaroslav Novosád, tel. 225 131 266, e-mail: jaroslav.novosad@mdcr.cz
Mgr. Jan Bezděkovský, tel. 225 131 336, e-mail: jan.bezdekovsky@mdcr.cz


Odbor fondů EU (O 430 MD):
Ing. Veronika Svobodová, tel.: 225 131 393, e-mail: veronika.svobodova@mdcr.cz
Ing. Michaela Veselá, tel.: 225 131 315, e-mail: michaela.vesela@mdcr.cz