Operační program Doprava

Operační program Doprava » Výzva č. 65 - Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic

Výzva č. 65 - Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic

Výzva pro předkládání žádostí o podporu v rámci SC 2.2 – Podprogram 1a - Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic (28. 8. 2018)
Pravidla pro žadatele a příjemce
Specifické podmínky programu veřejné podpory – Podpora infrastruktury pro alternativní paliva (verze srpen 2018)
Kritéria výběru projektů OPD SC 2.2 - program Podpora infrastruktury pro alternativní paliva (3. 11. 2017)
Model hodnocení projektů OPD 2014-2020
Vzor vybraných příloh žádosti o podporu (28. 8. 2018)
Vzor právního aktu – podmínky čerpání prostředků (28. 8. 2018)

Doplňující podklady:
Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+ pro výzvu č. 65 (verze 3 - 11. 12. 2018)

Upřesňující pokyny k vyplnění EDS formuláře projektu (verze duben 2019)

Seznam lokalit podpořených v rámci výzvy č. 30 v projektu Páteřní síť PRE - aktualizace leden 2019

Žádost o Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Příloha žádosti o Registraci akce - Identifikace vlastnické struktury žadatele

Kontakty pro více informací:
Odbor strategie (O 520 MD):
Ing. Jaroslav Novosád, tel. 225 131 266, e-mail: jaroslav.novosad@mdcr.cz
Mgr. Jan Bezděkovský, tel. 225 131 336, e-mail: jan.bezdekovsky@mdcr.cz

Odbor fondů EU (O 430 MD):
Ing. Veronika Svobodová, tel.: 225 131 393, e-mail: veronika.svobodova@mdcr.cz
Ing. Michaela Veselá, tel.: 225 131 315, e-mail: michaela.vesela@mdcr.cz