Operační program Doprava

Operační program Doprava » Výzva č. 52 - Výzva pro předkládání žádostí o podporu v rámci SC 1.5 OPD - modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy - snižování spotřeby paliva

Výzva č. 52 - Výzva pro předkládání žádostí o podporu v rámci SC 1.5 OPD - modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy - snižování spotřeby paliva

Výzva pro předkládání žádostí o podporu v rámci SC 1.5 – Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy – Snižování spotřeby paliva (15.8.2018)
Pravidla pro žadatele a příjemce
Specifické podmínky programu veřejné podpory Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy (srpen 2018)
Kritéria výběru projektů OPD SC 1.5 – Modernizace plavidel vnitrozemské nákladní vodní dopravy (květen 2018)
Model hodnocení projektů OPD 2014-2020
Vzor vybraných příloh žádosti o podporu - výzva 51+52 (15.8.2018)
Vzor právního aktu – podmínky čerpání prostředků (15.8.2018)

Doplňující podklady:
Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+ pro výzvu č. 52 (srpen 2018)
Upřesňující pokyny k vyplnění EDS formuláře projektu (březen 2020)
Vzor Žádosti o Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Kontakty pro více informací:

Pro zasílání dotazů lze použít jednotný kontaktní e-mail: plavidla@opd.cz    

nebo je možné kontaktovat přímo následující kontaktní osoby:

Odbor drážní a vodní dopravy (O 130 MD):

Ing. Bc. Evžen Vydra, Ph.D., tel. 225 131 343, e-mail: evzen.vydra@mdcr.cz

Odbor fondů EU (O 430 MD):

Ing. Eva Mikulová, tel.: 225 131 625, e-mail: eva.mikulova@mdcr.cz

Ing. Kateřina Pilařová, tel.: 225 131 548, e-mail: katerina.pilarova@mdcr.cz