Operační program Doprava

Operační program Doprava » Výzva č. 39 - Podpora infrastruktury pro alternativní paliva - Podpora rozvoje infrastruktury vodíkových plnících stanic

Výzva č. 39 - Podpora infrastruktury pro alternativní paliva - Podpora rozvoje infrastruktury vodíkových plnících stanic

Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.2 - Podprogram 4 - Podpora rozvoje infrastruktury vodíkových plnících stanic (30.5.2018)
Pravidla pro žadatele a příjemce

Specifické podmínky programu veřejné podpory - Podpora infrastruktury pro alternativní paliva (verze květen 2018)
Kritéria výběru projektů OPD SC 2.2 - program Podpora infrastruktury pro alternativní paliva - podprogram 1b-4 (3.11.2017)
Model hodnocení projektů OPD 2014-2020
Vzor vybraných příloh žádosti o podporu (30.5.2018)
Vzor právního aktu – podmínky čerpání prostředků pro podprogram 4 (30.5.2018)  

Doplňující podklady:
Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+ (8.6.2018)

Upřesňující pokyny k vyplnění EDS formuláře projektu (verze duben 2019)  

Žádost o Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Příloha žádosti o Registraci akce - Identifikace vlastnické struktury žadatele

Kontakty pro více informací:
Odbor strategie (O 520 MD):

Ing. Jaroslav Novosád, tel. 225 131 266, e-mail: jaroslav.novosad@mdcr.cz
Mgr. Jan Bezděkovský, tel. 225 131 336, e-mail: jan.bezdekovsky@mdcr.cz  

Odbor fondů EU (O 430 MD):

Ing. Michaela Veselá, tel.: 225 131 315, e-mail: michaela.vesela@mdcr.cz
Ing. Veronika Svobodová, tel.: 225 131 393, e-mail: veronika.svobodova@mdcr.cz