Operační program Doprava

Operační program Doprava » Výzva č. 30 – Podpora infrastruktury pro alternativní paliva - Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic

Výzva č. 30 – Podpora infrastruktury pro alternativní paliva - Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic

Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.2 – Podprogram 1a - Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic (13.11.2017)
Pravidla pro žadatele a příjemce
Specifické podmínky programu veřejné podpory - Podpora infrastruktury pro alternativní paliva (verze listopad 2017)
Kritéria výběru projektů OPD SC 2.2 - program Podpora infrastruktury pro alternativní paliva (3.11.2017)
Model hodnocení projektů OPD 2014-2020 V
zor vybraných příloh žádosti o podporu (13.11.2017)

Vzor právního aktu – podmínky čerpání prostředků (13.11.2017)  

Doplňující podklady:
Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+ (verze 2 – 24. 4. 2018)

Mapa silniční sítě ČR pro výzvu č. 30 (19.3.2018)

Upřesňující pokyny k vyplnění EDS formuláře projektu (verze duben 2019)

Žádost o Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Příloha žádosti o Registraci akce - Identifikace vlastnické struktury žadatele

Kontakty pro více informací:
Odbor strategie (O 520 MD):

Ing. Jaroslav Novosád, tel. 225 131 266. e-mail: jaroslav.novosad@mdcr.cz
Mgr. Jan Bezděkovský, tel. 225 131 336, e-mail: jan.bezdekovsky@mdcr.cz  

Odbor fondů EU (O 430 MD):

Ing. Veronika Svobodová, tel.: 225 131 393, e-mail: veronika.svobodova@mdcr.cz