Operační program Doprava

Operační program Doprava » Seminář pro potencionální žadatele o podporu z OPD

Seminář pro potencionální žadatele o podporu z OPD

Seminář pro potencionální žadatele o podporu z OPD na modernizaci a výstavbu překladišť kombinované dopravy

V návaznosti na aktuálně vyhlášenou výzvu č. 09 pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu „Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy“ zástupci Řídicího orgánu Operačního programu Doprava připravují seminář pro potencionální žadatele v rámci této výzvy.

Seminář se bude konat ve středu 7. září 2016 od 9:30 v budově Ministerstva dopravy, nábřeží L. Svobody 12, Praha 1 (předpokládané trvání je maximálně 3 hodiny). Přítomní budou informováni především o bližších podmínkách podávání žádosti o podporu a o jejích přílohách, o požadavcích na zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti (CBA), o práci s aplikací IS KP14+, o povinných nástrojích publicity a předpokládaném časovém harmonogramu schvalování žádostí. Program semináře je rovněž možné rozšířit o další témata, která jsou pro žadatele zajímavá či nejasná. V případě specifických okruhů či konkrétních otázek prosíme o jejich zaslání na níže uvedený e-mail.

Pokud máte zájem se semináře zúčastnit, zašlete e-mail na adresu pavlina.tomkova@mdcr.cz nejpozději do 4. září. V e-mailu uveďte jméno, příjmení, subjekt, který zastupujete a rovněž kontaktní údaje a počet dalších osob, které chcete na uvedený seminář přihlásit.

Bližší informace k této výzvě naleznete na http://opd2.opd.cz/stranka/vyzva-09.