Operační program Doprava

Operační program Doprava » Přijměte naše pozvání

Přijměte naše pozvání

Srdečně Vás zveme na připravované akce spojené s dopravní tématikou.

První z akcí je Silniční konference v Hradci Králové, která se uskuteční 19.10. - 20.10. 2016. Na akci vystoupí se svým příspěvkem mimo jiné náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček nebo ředitel SFDI Zbyněk Hořelica. Záštitu nad konferencí převzali předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr dopravy Dan Ťok.

Součástí konference budou nejrůznější přednášky, prezentace, prohlídky a diskuse. Více informací o této akci naleznete zde.  

Druhá z akcí je konference s názvem Inteligentní mobilita ve městech a regionech, která se uskuteční 20. 10. 2016 v Pardubicích.

Náplň semináře souvisí s vyhlášenou výzvou č. 27 v rámci Operačního programu doprava pro specifický cíl 2.3 „ITS ve městech“. Účastníci semináře se dozví aktuální možnosti podpory zavádění ITS s důrazem na města v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020, dále o povinnostech posuzovat shodu ITS služeb a zařízení, o analýze stávajících a návrhem na úpravu technických podmínek souvisejících s výstavbou a provozem systémů ITS, zavedení evropského standardu DATEX II pro výměnu dopravních informací do praxe a o problematice zadávání veřejných zakázek v ITS.

Více informací naleznete zde.