Operační program Doprava

Operační program Doprava » Povedený den otevřených dveří na Ministerstvu dopravy

Povedený den otevřených dveří na Ministerstvu dopravy

Během státního svátku dne 17. listopadu 2016 bylo již po čtvrté Ministerstvo dopravy otevřeno veřejnosti. Návštěvníci si mohli historickou budovu prohlédnout individuálně po vyznačené trase nebo s průvodkyněmi Pražské informační služby. V prostoru Malého kolegia byla umístěna expozice věnovaná Operačnímu programu Doprava (OPD). Zástupci Řídicího orgánu OPD poskytovali návštěvníkům jak základní informace o operačním programu, tak i konkrétní informace k již dokončeným, nebo plánovaným stavbám. Zájemci si mohli prohlédnout fotodokumentaci staveb spolufinancovaných z finančních prostředků EU z programového období 2007-2013 a rovněž mapy plánovaných staveb silnic a železnic spolufinancovaných z programového období 2014-2020.

Pro návštěvníky byly připraveny informační brožury, letáky, mapa s projekty a drobné propagační předměty. Návštěvníci měli největší zájem o informace týkající se modernizace naší nejstarší české dálnice D1, výstavby metra a informace o možnostech nákupu kolejových vozidel. Některé z nich pak zajímalo srovnání možností financování dopravní infrastruktury v rámci předchozího a současného programového období.

Velký zájem vzbudily i zajímavosti o úspěšně realizovaných projektech, které byly představeny na mobilních boardech či videu, které mohli v rámci expozice návštěvníci shlédnout. Zájemci si rovněž mohli v rámci tohoto výjimečného dne prohlédnout například kancelář ministra dopravy, podzemní kryt nebo mramorové točité schodiště. Vyzkoušet si pak mohli speciální brýle, které simulují opilost nebo únavu nebo využít simulátor nárazu a přetočení vozidla. Před budovou Ministerstva dopravy kotvil remorkér Beskydy, který si také mohli návštěvníci prohlédnout. Celá akce vzbudila zájem veřejnosti a sváteční den přišlo do historické budovy na břehu Vltavy strávit 1100 osob.

Za všechny zapojené děkujeme za zájem o naši práci a za zajímavé dotazy a osobní setkání. Budeme se na Vás těšit, nejdéle za rok na dalším dni otevřených dveří.