Operační program Doprava

Operační program Doprava » OPD pro třeťáky

OPD pro třeťáky

Tak jako každý rok touto dobou jsme i letos vyrazili za dětmi - tentokrát na Základní školu Bohumila Hrabala v Zenklově ulici v Praze. Konec školního roku je tradičně ve znamení různých aktivit, besed, divadel, sportu, her a my jsme k uvolněné a téměř letní atmosféře přispěli akčním programem, díky kterému se děti něco zajímavého naučily, trochu si zacvičily i zasoutěžily.

27. května jsme navštívili dvě třetí třídy, pro které jsme měli připravené nejdůležitější informace o Evropské unii a jejích členech, zajímavé aktivity a kvízy. Děti skládaly básničky a slogany na téma Evropská unie, Operační program Doprava, evropské země či finanční toky peněz. Zdá se Vám to příliš složité pro tak malé děti? U některých odpovědí byste se stejně jako my divili, co takový třeťák ví! Hravou a nenásilnou formou jsme si s dětmi povídali a hráli celé dopoledne.

Výrazy dětí a úsměvy na tváři jednoznačně potvrdily, že je náš program bavil, což nás jako organizátory samozřejmě pokaždé potěší. Každá návštěva v takové třídě je pro nás zdrojem inspirace, abychom mohli neustále pracovat na „pilování“ programu v souladu s dětskými potřebami, znalostmi a dovednostmi.