Operační program Doprava

Operační program Doprava » Operační program Doprava v Olomouckém kraji

Operační program Doprava v Olomouckém kraji

Operační program Doprava 2007–2013 (OPD1)

 
Základní informace o OPD1
Přímo v Olomouckém kraji bylo prostřednictvím OPD1 realizováno 18 projektů týkajících se dopravy, jejichž prostřednictvím bylo zrekonstruováno 37,31 km železničních tratí a 32,97 km bylo elektrizováno. Co se týká silniční dopravy, bylo zde postaveno nebo zrekonstruováno 12,91 km silnic.
  • Např. díky projektu „Silnice I/44 Vlachov – Rájec“ byla zbudována přeložka silnice I/44 a vybudovány obchvaty obcí Vlachov a Zvole.
  • V oblasti železniční dopravy je významný projekt „Rekonstrukce žst. Olomouc“. Prostřednictvím tohoto projektu došlo k rekonstrukci kolejiště a osobního nádraží včetně dalších souvisejících úprav.
Silnice I/44 Vlachov – Rájec Rekonstrukce žst. Olomouc
Silnice I/44 Vlachov – Rájec Rekonstrukce žst. Olomouc
 
Více o projektech OPD1 v rámci Olomouckého kraje se dozvíte zde.
Další informace o OPD1 jsou k dispozici na webových stránkách.
 

Operační program Doprava 2014–2020 (OPD2)

 
Základní informace o OPD2
V rámci OPD2, který navazuje na OPD1, budou v tomto kraji realizovány další významné dopravní projekty:
  • Za všechny jmenujeme například stavby „Říkovice-Přerov“ a „Přerov-Lipník nad Bečvou“, prostřednictvím kterých bude vybudován přes 24 kilometrů dlouhý úsek s 39 mostními objekty a 7 mimoúrovňovými křižovatkami.
  • Pozornost bude rovněž věnována také železničním projektům. Za všechny jmenujme stavby, které se budou týkat elektrizace a zkapacitnění tratě v úseku Šumperk-Olomouc.
Rekonstrukce žst. Olomouc II fáze Trať 292 Šumperk Krnov Jeseník II fáze
Rekonstrukce žst. Olomouc - fáze II Trať 292 Šumperk - Krnov v úseku Hanušovice - Jeseník, 2. Fáze
Více informací o plánovaných projektech nejen v tomto kraji se dozvíte v informačních materiálech. Schválené projekty pak naleznete v sekci Projekty OPD.
Informační materiály k tomuto kraji jsou ke stažení zde.