Operační program Doprava

Operační program Doprava » Ministerstvo dopravy prodlužuje výzvu na podporu silniční telematiky ve městech

Ministerstvo dopravy prodlužuje výzvu na podporu silniční telematiky ve městech

Řídicí orgán Operačního programu Doprava s účinností od 1.12.2016 prodlužuje vyhlášenou výzvu č. 27 „Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu, část: ITS ve městech“. Termín ukončení příjmu žádostí o podporu se posouvá o jeden měsíc, to znamená, že nově lze žádosti předkládat až do 6. 2. 2017.

Důvodem této změny je zejména výrazné zdržení v procesu schvalování integrovaných strategií dotčených měst (oprávněných žadatelů), ze kterých většina připravovaných projektů vychází a taktéž žadateli avizovaná míra připravenosti jednotlivých projektů, která se schvalováním integrovaných strategií úzce souvisí.

Všechny ostatní parametry a podmínky výzvy zůstávají nezměněny.

Více informací o této výzvě je uvedeno v tiskové zprávě publikované dne 12. 8. 2016 společně s vyhlášením výzvy:

http://web.opd.cz/ministerstvo-dopravy-vyhlasuje-vyzvy-na-podporu-silnicni-telematiky-z-opd/

Podrobná dokumentace výzvy je zveřejněna zde:

Výzva č. 27