Operační program Doprava

Operační program Doprava » Operační program Doprava v Jihočeském kraji

Operační program Doprava v Jihočeském kraji

Operační program Doprava 2007–2013 (OPD1)

 
Základní informace o OPD1
Přímo v Jihočeském kraji bylo prostřednictvím OPD1 realizováno 28 projektů týkajících se dopravy, jejichž prostřednictvím bylo zrekonstruováno 83,74 km železničních tratí a postaveno nebo zrekonstruováno 34,58 km silnic.
  • Například díky výstavbě křižovatky v rámci projektu „Rychlostní silnice R4 křižovatka I/20 – Nová Hospoda“ byly výrazně zkráceny jízdní doby, zejména díky odstranění dopravních kongescí, a došlo také ke zvýšení bezpečnosti jízdy. Realizací projektu tak byla zlepšena dostupnost regionu a sníženy negativní dopady dopravy na životní prostředí.
  • V oblasti železniční dopravy představuje významný projekt například „Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora“. Tento elektrifikovaný traťový úsek byl v minulosti jednokolejný, přičemž nedostatečná údržba navíc vedla v některých místech k omezení rychlosti. Realizací projektu došlo ke zdvoukolejnění tohoto úseku trati a rovněž k výstavbě dvou směrových přeložek trati.
 
Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora - Tábor Rychlostní silnice R4 křižovatka I/20 - Nová Hospoda
Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora - Tábor Rychlostní silnice R4 křižovatka I/20 - Nová Hospoda
 
Více o projektech OPD1 v rámci Jihočeského kraje se dozvíte zde.
Další informace o OPD1 jsou k dispozici na webových stránkách.
 

Operační program Doprava 2014–2020 (OPD2)

 
Základní informace o OPD2
V rámci OPD2, který navazuje na OPD1, budou v tomto kraji realizovány další významné dopravní projekty:
  • Za všechny jmenujme například dobudování dálnice D3. Hlavní význam budoucí dálnice D3 spočívá v propojení Prahy s oblastí jižních Čech, napojení Táborska a Českobudějovicka na dálniční síť a propojení s rakouskou rychlostní silnicí S10.
  • Pozornost bude rovněž věnována také železničním projektům. Např. v rámci železničního ramene Praha-České Budějovice dojde ke zdvoukolejnění úseku Sudoměřice-Votice, který bude zároveň nově trasován převážně na přeložce tratě se dvěma tunely a s estakádami.
Dálnice D3, stavba 0309/III Borek - Úsilné (2. fáze) Trať 292 Šumperk Krnov Jeseník II fáze
Dálnice D3, stavba 0309/III Borek - Úsilné (2. fáze) Dálnice D3, stavba 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec
Více informací o plánovaných projektech nejen v tomto kraji se dozvíte v informačních materiálech. Schválené projekty pak naleznete v sekci Projekty OPD.
Informační materiály k tomuto kraji jsou ke stažení zde.