Operační program Doprava

Operační program Doprava » Ještě než přijdou prázdniny…

Ještě než přijdou prázdniny…

I v červnu pokračujeme v přednáškách na základních školách.

Dříve než se děti ze školních lavic rozutečou na prázdniny, zavítali jsme do 5. třídy Základní školy Žernosecká. Podařilo se nám navázat na aktuální školní učivo, které děti v pátém ročníku probírají a doplnili jsme jim informace o Evropské unii, operačních programech a jejich financování, o Operačním programu Doprava a projektech, které z něj budou financovány. Nutno podotknout, že děti znaly mnoho informací k tématu a dokázaly tak navázat plnohodnotnou komunikaci, která byla zdrojem učení, zábavy a mnohdy i smíchu.

Za aktivní spolupráci a za správně vyplněný test byly děti odměněny drobnostmi, maličkostmi pro radost, bezpečnostními prvky a hromadou zajímavých informací.