Operační program Doprava

Operační program Doprava » Změny výzev v rámci specifického cíle 1.4 OPD

Změny výzev v rámci specifického cíle 1.4 OPD

Řídicí orgán OPD reaguje na aktuální situaci v souvislosti s koronavirovou pandemií a přistupuje k prodloužení nejzazších termínů pro předložení žádostí o podporu o jeden měsíc ve všech průběžných výzvách v rámci specifického cíle 1.4 OPD, který je zaměřen na podporu projektů městské drážní infrastruktury. Dále dochází ke změnám alokací u dvou z těchto výzev.

Konkrétně dochází k prodloužení termínu pro předložení žádostí o podporu do 30. 4. 2020 u následujících výzev:

Řídicí orgán zároveň přistupuje k navýšení alokací u výzev č. 54 (Plzeň) a č. 57 (Ostravská aglomerace). Na základě již předložených předběžných žádostí v SC 1.4 OPD je zřejmé, že v některých ostatních výzvách nebude disponibilní alokace plně pokryta schválenými projekty. Oproti tomu je právě v případě měst Plzeň a Ostrava žadateli deklarována absorpční kapacita, která překračuje aktuálně disponibilní alokaci v příslušných výzvách. Konkrétně tedy dochází k navýšení alokace pro město Plzeň o 150 milionů Kč a pro Ostravskou aglomeraci o 30 milionů Kč.

Upravené texty výzev zohledňující jednak posun termínu a v případě dvou zmíněných výzev i navýšení alokace jsou k dispozici přímo na stránkách jednotlivých výzev (odkazy viz výše).