Operační program Doprava

Operační program Doprava » Změna výzvy č. 80 na podporu silniční telematiky ve městech

Změna výzvy č. 80 na podporu silniční telematiky ve městech

26. 5. 2020 - Řídicí orgán Operačního programu Doprava informuje, že došlo ke změně výzvy č. 80, která je vyhlášena v rámci SC 2.3 „Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu“ a která je zaměřena na podporu ITS ve městech. V rámci změny dochází k navýšení alokace výzvy z původních 483 mil. Kč na 640 mil. Kč. K navýšení dochází zejména z toho důvodu, že se oproti původním předpokladům v dané oblasti aktuálně prokázala větší absorpční kapacita.  Navýšení alokace je realizováno na úkor nevyčerpaných zůstatků alokací z předchozích výzev v této oblasti. 

Podrobná dokumentace, včetně změněného textu výzvy, je zveřejněna zde.